Proszę czekać...

GTU na fakturze 1.10.2020

Wróć do listy aktualności

komentarzy: 0

dodano: 2020-10-09 19:00:56

Pin Afaktury.pl on Pinterest

Jak dodać GTU na fakturę

 

Od 1. Października zaczęło obowiązywać stosowanie kodu GTU w niektórych sprzedawanych towarach. 

Obowiązek oznaczenia danego produktu GTU przedkłada się na poprawne sporządzenie pliku JPK i tu też jest on obowiązkowy. 

Faktura nie musi zawierać GTU ale tez umieszczenie tego kodu na dokumencie nie jest błędem. 

 

 

Umieszczenie GTU na fakturze w afaktury.pl

 

W afaktura.pl umieszczenie kodu odbywa się w momencie wystawiania faktury. 

W tabeli, w której wpisuje się sprzedawany towar/usługę pojawiła się nowa kolumna typ GTU. Po kliknięciu w nią pojawia się rozwinęcie listy wyboru. Należy wybrać odpowiedni dla sprzedawanego towaru GTU

GTU pojawi się na dokumencie oraz zostanie zaciągnięty do pliku JPK

 

Jak pokazać GTU na dokumencie

 

GTU nie jest obowiązkowy na dokumencie. Po wybraniu odpowiedniego GTU w momencie wystawiania dokumentu pojawi się on na wydruku pdf , po zaznaczeniu w momencie wydruku „pokaż GTU”

 

GTU w produktach i usługach

 

Wprowadzając  lub edytując produkt również można przypisać odpowiedni typ GTU.

Jest dodany specjalny wiersz, w którym po rozwinięciu  można wybrać i zapisać GTU

 

Wystawiając fakturę i ładując produkt z listy zapisanych produktów, GTU automatycznie pojawi się w tabeli. 

 

Symbol GTU jest zróżnicowany dla danej grupy towarów lub usług i w skrócie wygląda następująco:

 

GTU 01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

 

GTU 02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, w tym benzyn, gazu płynnego, olejów, paliw, biopaliw

 

GTU 03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem niektórych kodów

 

GTU 04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

 

GTU 05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

 

GTU 06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

 

GTU 07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10

 

GTU 08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

 

GTU 09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

 

GTU 010 - Dostawa budynków, budowli i gruntów

 

GTU 011 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

 

GTU 012 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 

GTU 013 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

 

 

v

dodaj komentarz

Musisz się podpisać - minimum 3 znaki
Musisz podać treść komentarza - minimum 20 znaków
Wiadomość do której chcesz dodać komentarz nie istnieje.
Komentarz został dodany. Za chwilę zostanie przeładowana strona
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.