Proszę czekać...

Jak wystawić fakturę korygującą

Po wejściu faktury do obiegu prawnego, nie jest dopuszczalne nanoszenie na nią jakichkolwiek poprawek, skreśleń czy dopisków. Nie można także uznać faktury za błędną, zniszczyć ją i po prostu wystawić nową. Taka praktyka mogłaby się skończyć poważnymi konsekwencjami w przypadku kontroli podatkowej. Przepisy prawne jasno precyzują metody postępowania w sytuacji błędnych danych na fakturze. Wszelkiego rodzaju omyłki mogą zostać poprawione za pomocą faktury korygującej. W niektórych przypadkach możliwe jest także wystawienie noty korygującej.

Czym jest korekta faktury?

Mówimy w tym przypadku o dokumencie, który jest dołączany do pierwotnej faktury, która zawiera błędne informacje. Jej rolą jest doprowadzenie do sytuacji, w której treść faktury odpowiada rzeczywistej sytuacji, jaka zaistniała pomiędzy sprzedającym a nabywcą. Faktura korygująca ma taką samą moc prawną, jak faktura pierwotna. Dlatego jest traktowana jako pełnoprawny dokument, służący dokonywaniu rozliczeń podatkowych.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Katalog okoliczności zobowiązujących przedsiębiorcę do wystawienia faktury korygującej precyzują zapisy Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Ustawodawca wymienia następujące sytuacje:

Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura korygująca?

Aby fakturę korygującą uznać za ważną, powinna ona posiadać określoną strukturę. Brak jakiejkolwiek pozycji sprawiłby, że dokument ten mógłby zostać zakwestionowany przez organy podatkowe. Warto zatem pamiętać o takich elementach jak:

W przypadku kiedy faktura korygująca została wystawiona z powodu udzielonego upustu, zniżki lub rabatu na rzecz jednego nabywcy, wówczas należy jeszcze wskazać okres obowiązania tego typu ulg.

Czym różni się korekta od noty korygującej?

W przypadku błędów mniejszej wagi, możliwe jest także sporządzenie noty korygującej. Podstawowa różnica polega na tym, że może ją wystawić jedynie nabywca, podczas gdy fakturę korygującą sporządza sprzedawca. Nota jest dopuszczalna tylko w takich przypadkach jak m.in. błąd w nazwie nabywcy lub sprzedawcy (najczęściej literówka), nieprawidłowy NIP czy adres. Na tego typu dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak wyraz „nota korygująca”, unikany numer, data wystawienia, numer NIP podatnika, nazwy firm/imiona i nazwiska stron transakcji, podstawowe dane z faktury pierwotnej, treść korygowana oraz prawidłowa.

Następna różnica polega na tym, że tylko faktura korygująca podlega księgowaniu, natomiast nota powinna zostać jedynie podpięta do faktury pierwotnej.

Czy faktura korygująca wymaga potwierdzenia odbiorcy?

Kiedy sporządzamy korektę faktury, należy pamiętać o tym, aby zarządzać potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Nie musi ono mieć formy pisemnej. Jako prawidłowe zostanie ustane również potwierdzenie elektroniczne email.

Jak szybko i wygodnie wystawić korektę faktury?

Fakturę korygującą można sporządzić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Warto zdecydować się jednak na rozwiązanie online. Dzięki temu oszczędzamy czas, niwelujemy ryzyko pomyłek, a także unikamy konieczności gromadzenia stosów papierów w celu prowadzenia ewidencji. Błyskawicznie można wystawić korektę online w serwisie afaktura.pl. Wystarczy wejść do zakładki „wystaw dokument”, a następnie wybrać opcję „faktura korygująca”. Formularz online zawiera wszystkie pozycje, wymagane do sporządzenia prawidłowej faktury. Nie musimy się zatem martwić, że o czymś zapomnimy.

System automatycznie wyliczy także kwotę po wskazaniu podstawy opodatkowania oraz ilości. Cenny czas oszczędzimy także dzięki automatycznemu pobraniu danych kontrahenta z GUS, a także opcji zapisywania i późniejszego załadowywania sprzedawcy/nabywcy oraz nazwy produktów. Możemy także wskazać adres mailowy do wysyłki, dzięki czemu nie musimy tracić czasu na ręczne wysyłanie wiadomości e-mail z załączoną fakturą korygującą. Przed wysłaniem warto również wygenerować fakturę do pliku PDF, za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki temu szybko sprawdzimy, czy wszystkie dane prawidłowo się zapisały. Po wystawieniu elektronicznej faktury, zostanie ona na stałe zapisana w systemie.

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.