Proszę czekać...

Jak wystawić fakturę zaliczkową

Wielu przedsiębiorców wymaga, aby nabywca towaru lub usługi wpłacił - jeszcze przed realizacją zlecenia - określoną sumę pieniędzy w formie zaliczki. W takiej sytuacji sprzedawca zobowiązany jest udokumentować każdą wpłatę (całość lub część) należności, jaką otrzymał przed datą sprzedaży lub wykonania usługi. Co istotne, nie ma w tym wypadku znaczenia, od kogo ani w jakiej formie przekazane zostały pieniądze.

Faktura zaliczkowa - kiedy wystawić?

Faktura zaliczkowa ma dokumentować wyłączenie fakt otrzymania zadatku. Choć jej przygotowanie nie powinno nastręczać trudności, wielu przedsiębiorców zastanawia się, kiedy i jak wystawić fakturę zaliczkową.

Należy zaznaczyć, że wystawienie faktury zaliczkowej jest obowiązkowe, jeśli nabywcą towaru lub usługi jest inny podmiot gospodarczy. W tej sytuacji należy wystawić fakturę w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po otrzymaniu należności w postaci zaliczki. Jeśli na poczet danej transakcji sprzedawca otrzymał kilka zaliczek, ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej osobno dla każdej wpłaty, z zachowaniem odpowiednich terminów. Warto również podkreślić, że dostarczenie towaru (lub realizacja usługi) w tym samym okresie rozliczeniowym sprawia, że nie trzeba wystawiać odrębnej faktury zaliczkowej i rozliczającej, a wystarczy wystawić jeden dokument, potwierdzający opodatkowanie całej transakcji (w tym oczywiście otrzymanej zaliczki).

Nieco odmiennie wygląda sytuacja, jeśli nabywcą towaru lub usługi jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Może ona otrzymać fakturę zaliczkową wyłącznie na żądanie. Przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż towarów na kasie fiskalnej, może potwierdzić otrzymanie zaliczki na podstawie paragonu i wydać ją nabywcy wraz z kopią faktury.

Warto pamiętać, że otrzymanie zaliczki na realizowanie niektórych usług nie powoduje obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej. Jest tak np. w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz radiokomunikacyjnych, dostaw energii cieplnej, obsługi biurowej i prawnej, dostawy wody czy usług związanych z dzierżawą i najmem.

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Faktura zaliczkowa jest bardzo podobna do zwykłej faktury. Każdy przedsiębiorca, który zastanawia się, jak wystawić fakturę zaliczkową, powinien wiedzieć, że powinna ona zawierać następujące elementy:- datę wystawienia;- numer, dzięki któremu można zidentyfikować dokument;- imiona i nazwiska (lub nazwę) podatnika i nabywców towarów lub usług wraz z ich danymi adresowymi;- numer identyfikujący podatnika VAT (zwykle jest to numer NIP);- numer, dzięki któremu nabywca towaru lub usługi jest identyfikowany na potrzeby podatku (jeśli w jego kraju nie ma VAT);- datę otrzymania zaliczki;- otrzymaną kwotę;

W sytuacji, gdy wpłacona zaliczka nie pokrywa wartości całego zamówienia, po zakończonej transakcji przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury końcowej.

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.